بازدید:
تاريخ : 1396/10/13

سرویس پیام کوتاه یا SMS یکی از تکنولوژی های نوین ارتباطی پنل پیامک است که در دنیای بازاریابی برای برقراری ارتباط با ،مخاطبان پنل پیامک از آن بهره گرفته می شود. در پنل پیامک این مقاله، ابتدا به تاریخچه تبلیغات بی سیم به پنل پیامک عنوان مادر تبلیغات سیار می پردازیم.سپس پنل پیامک تبلیغات بوسیله تلفن همراه به صورت جامع مورد بررسی قرار می گیرد و به ابعاد مختلفی مانند ملزومات و انواع اینتبلیغات پرداخته می شود. پس از مقایسه بین این ابزار و سایر ابزارهای تبلیغاتی، مزایا و معایب این تکنولوژی به عنوان ابزاربازاریابی  پنل پیامک مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این مزایا و معایب و مروری اجمالی بر ابعاد پنل پیامک اثرگذار بر ادراکمصرف کننده از پیامک های تبلیغاتی، برای استفاده صحیح از این تکنولوژِی پنل پیامک و به کارگرفتن اثربخش آن در عرصه فعالیتهای بازاریابی به معرفی و تشریح دو مدل مفهومی پرداخته شده است. نتایج پنل پیامک حاصل از تمامی این بررسی ها حاکی از آناست که برای استفاده از پیامک به عنوان ابزاری اثربخش پنل پیامک در عرصه تبلیغات بازاریابی باید چهار عامل مهم را در مورد بازارهدف به درستی شناخت: پنل پیامک ویژگی های جمعیت شناختی، نگرش بازار هدف به پیامک های تبلیغاتی، آشنایی بازار هدف با نامتجاری که در پیامک تبلیغ می شود و میزان مربوط بودن پیامک تبلیغاتی به مشتری.

بازدید:
تاريخ : 1396/10/13

پوستر ازجمله سوژه‌های موردعلاقه من  چاپ تراکت جهت طراحی است چون قوانین آن با بکارگیری روش‌های مختلف قابل‌انعطاف هستند و ازاین‌رو می‌توان  چاپ تراکت خلاقانه و جسورانه عمل کرد و احساسات همگان را برانگیخت. برخی از پوسترها نظیر چاپ تراکت پوسترهایی مربوط به موسیقی و وقایع، انسان را هیجان‌زده می‌کنند و برخی دیگر تنها چاپ تراکت منبعی برای اطلاعات هستند. نکته اصلی در طراحی پوستر، ایجاد تعادل و هماهنگی بین عنوان،  چاپ تراکت کپی، تصاویر و آرم‌هاست. وقتی این مورد محقق شد یک پوستر ایده آل خواهید داشت.شناخت چاپ تراکت نوع مخاطب و نوع محصول / خدمات / حوادث اولین جز از اطلاعات منتقدانه برای یک چاپ تراکت پوستر بشمار می‌رود. بعد از آن حالات، احساسات یا عکس‌العمل‌هایی که از طریق چاپ تراکت رنگ‌ها، فونت و شکل‌ها هدایت می‌شوند کار را تمام می‌کند.در ادامه، ۲۵ نکته عنوان‌شده که با بکارگیری آنها می‌توان تم یک طراحی که حاوی پیام پوستر است را دریافت کرد. ۱- استفاده از رنگ‌ها در جهت تولید انرژی، استنباط تم و جلب‌توجه رنگ یک جنبه از انرژی است که طیف وسیعی دارد. رنگ‌ها چاپ تراکت با تولید انرژی بر درک تم طراحی و جلب‌توجه نقش بسزایی دارد. با توجه به موضوع پوستر،   چاپ تراکت رنگ‌ها ممکن چاپ تراکت است پررنگ، نامحسوس و یا رمانتیک باشند. شما می‌توانید با همه رنگ‌ها کار کنید.

بازدید:
تاريخ : 1396/10/13

همچنین، با توجه به اینکه آمیخته بازاریابی  رزرو هتل قیمت در رزرو هتل رتبه آخر قرار دارد، به مدیران توصیه می شود که قیمت ها را از طریق کاهش بهاي تمام شده، رزرو هتل رقابتی کنند. این کار باعث می شود تا مشتریان بیشتري به هتل ها مراجعه نمایند و در نتیجه، این امر منجر به افزایش رزرو هتل سهم بازار هتل ها در محیط رقابتی روز افزون هتلداري می شود. به طور کلی، در خصوص عناصر رزرو هتل آمیختۀ بازاریابی خدمات، به مدیران هتل ها پیشنهاد می شود طراحی جذاب و پیشرفته اي براي رزرو هتل فضاهاي هتل ها نظیر لابی، راهروها، اتاق ها و غیره در نظر بگیرند و به محیط هاي مصرف خدمت رزرو هتل اهمیت بیشتري دهند. از این رو، به کار گیري روش هاي خلاقانۀ فردي بسیار اهمیت دارد. در دقت و سرعت ارائۀ خدمات کوشا باشند و خود را به رزرو هتل استاندارد هاي بین المللی نزدیک کنند. همچنین، با توجه به اینکه شیوه و روش هاي خدمت رسانی رزرو هتل و پاسخگویی سریع به شکایات مشتریان، سطوح قابلیت اعتماد را افزایش خواهد داد، مدیران  رزرو هتل سعی رزرو هتل نمایند تا سهولت دسترسی به خدمات هتل ها را افزایش دهند و با ارتقاء امکاناتی که راحتی و رفاه رزرو هتل بیشتري را براي میهمانان در اتاق هاي هتل ها فراهم می آورد، می توانند سطح مطلوبیت خدمات رزرو هتل و رضایت مشتریان را در حد بالاتر از انتظارات آنها نگه دارند .

بازدید:
تاريخ : 1396/10/13

1 (براي رسیدن به رضایت کامل مشتریان رزرو هتل از سیستم هاي مدیریت کیفیت تأمین رضایت مشتري استفاده کنند که این امر مستلزم رزرو هتل تدوین و رزرو هتل پیاده سازي قواعد، رویهها، منابع و ساختارهاي معینی می باشد، که هدف آنها حصول اطمینان از دستیابی رزرو هتل به سطح تعیین شده کیفیت محصول، از حیث مادي و غیر مادي است . 2 (با توجه به اینکه سطوح رزرو هتل انتظارات مشتریان از خدمات ارائه شده در هتل ها بالاتر از ادراك مدیران از خدماتی رزرو هتل که براي مشتریان خود فراهم می کنند، قرار دارد. در نتیجه مدیران هتل ها باید بر انتظارات مشتریان خود رزرو هتل تمرکز نمایند. آنها باید اطلاعاتی را در زمینه نگرش هاي مشتریان رزرو هتل به دست آورند و به دنبال بهبود نقاط رزرو هتل ضعف خدمات خود باشند. همچنین، مدیران هتل هاي شهر مشهد باید به دنبال تطبیق دیدگاه هاي خود رزرو هتل با مشتریانشان به منظور بهینه سازي ارزشی که به مشتریان ارائه می دهند و مشتري تجربه می کند رزرو هتل ، باشند. و براي شناخت، جذب و نگهداري بیشتر مشتریان، بر فعالیت هاي مدیریت ارتباط با مشتري رزرو هتل تمرکز نمایند

بازدید:
تاريخ : 1396/10/13

پیش بینی پذیری ذاتی در  طراحی امنیتی مدل های سنتی این رزرو هتل اجازه را به نسل جدید از تروریست ها و جاسوسان نفوذی می دهد رزرو هتل که حمله های موفقیت آمیزی رزرو هتل به هتل ها و تفرج گاهها داشته باشند. نزدیک به گذشت یک دهه از حمله های تروریستی یازده سپتامبر رزرو هتل دشمنان همچنان به صورت گسترده ای به دو نوع اصلی تقسیم می شوند: 1- مجرمان و مزاحمان رزرو هتل کوچک و غیر جدی 2- اخلالگران حرفه ای بسیار جدی و یا تروریست ها. با در نظر گرفتن رزرو هتل مورد دوم اغلب تاکتیک های قابل پیش بینی مورد استفاده تروریست ها نفوذ با وسایل جرم می باشد: تروریست به همراه یک تفنگ یا تروریست به همراه رزرو هتل یک ماده منفجره (پنهان شده در لباسشان یا درون وسایلشان) و یا هر دو. گسترش این فرضیه رزرو هتل باعث تمرکز تکنولوژی های ردیابی و بازرسی بر پیدا کردن صلاح در نقطه های بازرسی رزرو هتل شده رزرو هتل است و اغلب این نقطه های بازرسی در ورودی اصلی مجموعه متمرکز شده و بیشتر به این دلیل که رزرو هتل مهمان احساس بهتری داشته باشد تا اینکه واقعاً برای امنیت باشد. در حالی که در پشتی هتل،  رزرو هتل ورودی های خدماتی و اقامتی مورد محافظت اندکی قرار گرفته اند البته اگر حفاظتی وجود داشته باشد.


  1  2  3   ...